it-energo.pl

Blog komputerowy

podatki w polsce
Komputery

Coroczne rozliczanie podatków

Czemu ma służyć coroczne rozliczanie się z podatków? Jeżeli pracujesz, czy to na umowę o pracę, czy zlecenie, Twoim obowiązkiem jest rozliczyć się. Ty jesteś podatnikiem, a Twój pracodawca płatnikiem. Podatki w Polsce są pobierane w ciągu roku, a rozliczane na koniec roku. Jeszcze do niedawna obowiązek wysłania deklaracji spoczywał na podatniku lub, jeżeli taki podatnik pracował na umowę o pracę w jednym zakładzie i rozliczał się sam, bez dodatkowych odliczeń, taki wniosek za niego mógł złożyć pracodawca. Obecnie to Państwo przygotowuje za nas rozliczenie, a my możemy je potwierdzić, logując się do systemu na stronie internetowej. Jeżeli chcemy skorzystać z szeregu dostępnych odliczeń, na dzieci lub innych, powinniśmy taką deklarację złożyć sami. Jeżeli nie wykonamy żadnego ruchu w tym kierunku, tzn. nie zalogujemy się na stronie internetowej i nie potwierdzimy naszego rozliczenia, to i tak zostanie ono automatycznie zaakceptowane po upływie terminu składania deklaracji podatkowych. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że nie zostaną nam przyznane ewentualne kary za nierozliczenie się, jak to było w poprzednich latach. Nie ma tu znaczenia, ile umów o pracę zawarłeś jednocześnie. Państwo rozlicza ze wszystkich zawartych umów w roku poprzednim. Logując się na stronę internetową Ministerstwa Podatków należy podać kwotę przychodów z poprzednich lat oraz ostateczną kwotę nadpłaty z poprzedniego roku, inną niż zero. Jeżeli otrzymałeś kilka PIT-ów 11 z kilku miejsc zatrudnienia, kwotę przychodu podajemy z jednego z nich, obojętnie którego. Możliwość szybkiego potwierdzenia rozliczenia przez internet jest dużym ułatwieniem i usprawnia proces rozliczania w Polsce. Po rozliczeniu nie zapomnij zapisać w jednym miejscu kwot przychodów z dwóch poprzednich lat i ostatecznej kwoty nadpłaty, aby bez problemu zalogować się do systemu za rok.

twojprogrampit.pl