it-energo.pl

Blog komputerowy

Utrzymanie infrastruktury serwerowej
Programowanie

Utrzymanie infrastruktury serwerowej – jak zapewnić bezawaryjne funkcjonowanie?

Wzrost liczby serwerów stosowanych w systemach informatycznych sprawia, że konieczne jest zadbanie o bezpieczeństwo funkcjonowania całej infrastruktury serwerowej. Dotyczy to zapewnienia rozwiązań umożliwiających nie tylko efektywną administrację, ale również przyczyniających się do odpowiedniej optymalizacji wszystkich istniejących zasobów na wypadek awarii. W ten sposób da się bardziej wydajnie zarządzać całą infrastrukturą serwerową, co pozostaje nie bez znaczenia dla jej właściwego utrzymania.

Prawidłowa konfiguracja serwera

Utrzymywanie infrastruktury serwerowej powinno przebiegać wieloetapowo. Serwer dla małej firmy powinien być odpowiednio dobrany do jej wymagań, m.in. pod względem pojemności dysku twardego, ilości pamięci RAM czy liczby procesorów. Na serwerach przechowywane są kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa zasoby, takie jak informacje o klientach, opracowywane strategie czy też wyniki sporządzanych bilansów i analiz. Aby zapewnić efektywną ochronę tych danych, nie wystarczy sporadyczna pomoc informatyczna oraz podstawowe oprogramowanie antywirusowe. Serwer dla firmy powinien być przede wszystkim prawidłowo skonfigurowany, aby zapewniał swobodny przepływ informacji. Dla efektywnej i bezawaryjnej pracy systemu bardzo duże znaczenie ma właściwe zarządzanie wszystkimi procesami, włącznie z ustalaniem priorytetowych zadań.  

konfiguracja serwera

Dobór właściwego systemu serwerowego

W większych firmach zastosowanie znajdują systemy serwerowe, czyli wielozadaniowe maszyny tworzące całą infrastrukturę sieciową. Ich zadaniem jest nie tylko przechowywanie danych, ale również dzielenie zasobów między wiele komputerów. Wybierając serwery dla firm o dużym zasięgu działalności, należy zwrócić uwagę na maszyny o odpowiednich rozmiarach oraz przeznaczeniu. W zależności od potrzeb, zdecydować można się na gotowy system serwerowy lub skonfigurować produkt pod konkretne wymagania. Szeroki zakres usług w tej dziedzinie posiada sklep: https://bizserver.eu/pl/. Za pośrednictwem rozbudowanego konfiguratora systemów serwerowych, odpowiednią jednostkę można stworzyć samodzielnie. Oferowane przez ten sklep serwery mogą być dzięki temu indywidualnie dobrane pod wymagania klienta.

Monitoring parametrów środowiskowych

Infrastruktura serwerowa narażona jest na wpływ wielu niekorzystnych czynników zewnętrznych, a nieodpowiednie warunki eksploatacyjne urządzeń mogą obniżyć sprawność ich działania. Konieczne jest zatem zadbanie o odpowiednią obserwację wszystkich procesów, np. w ramach wdrożonego systemu monitoringu. W centrach danych występuje duże nagromadzenie sprzętu teleinformatycznego, co przyczynia się do emisji znacznych ilości ciepła. Zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie przynajmniej dwóch klimatyzatorów – w przypadku awarii jednego z nich, drugi będzie w stanie zapewnić odpowiednią temperaturę. Ich instalacja powinna być przeprowadzona w taki sposób, aby urządzenia przełączały się automatycznie.

Monitoring parametrów środowiskowych

Alternatywne źródła zasilania 

Aby infrastruktura funkcjonowała prawidłowo, konieczne jest także regularne kontrolowanie zasilania i łączności sieciowej. Obecnie bardzo istotne znaczenie ma brak przestojów w funkcjonowaniu sieci każdego przedsiębiorstwa. Aby zadbać o skuteczne zarządzanie biznesem oraz sprawny przepływ danych, należy dbać o profesjonalny nadzór nad infrastrukturą serwerową oraz zminimalizować ryzyko utraty zasilania. Wszelkie przerwy w działaniu serwerów mogą być wynikiem usterek i awarii, które wymagają natychmiastowej naprawy. W takim przypadku konieczne jest nie tylko wykonanie backupu, ale też zapewnienie możliwości skorzystania z danych przechowywanych w chmurze. Dostęp do zasilania okazuje się niezbędny do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury serwerowni, niezależnie od sytuacji zewnętrznej. Warto więc zadbać o jego alternatywne źródła, takie jak np. generator prądotwórczy w postaci agregatu. W przypadku przestoju, urządzenie w ciągu kilkudziesięciu sekund zabezpiecza centrum danych. Przydatny jest również zasilacz awaryjny, podtrzymujący napięcie zasilania urządzeń sieciowo-serwerowych na wypadek awarii.