it-energo.pl

Blog komputerowy

Jakie narzędzia programistyczne pomogą stworzyć program komputerowy?
Programowanie

Jakie narzędzia programistyczne pomogą stworzyć program komputerowy?

Program komputerowy sam się nie stworzy. Potrzebny do tego jest człowiek, informatyk a ściślej mówiąc jego wiedza oraz poszczególne narzędzia, które posłużą mu do pracy. Dodatkowo istnieją także poszczególne etapy powstawania danego oprogramowania. Spełniając te wszystkie warunki, można przystąpić do swoich zadań i stworzyć bardzo ciekawe oprogramowanie.

Jakie są narzędzia programistyczne?

Główne i podstawowe narzędzia programistyczne to:
– edytory,
– debuger,
– zintegrowane środowiska programistyczne, czyli w skrócie IDE.
Powyższe narzędzia wspomagają znacznie proces tworzenia programów.
Edytory tekstu dają możliwość stworzenia kodu źródłowego programu. Wykorzystuje się do tego w systemie Windows edytor pod nazwą Notatnik a w systemie Linux Pico pod nazwą Macintosh Text.
Debuger to narzędzie, dzięki któremu wynajduje się błędy w danym programie i można je szybko usunąć. Jest to narzędzie programowe, które pomaga w pełni zanalizować pisany program.
Natomiast IDE to cały zbiór programów, które pomagają tworzyć, modyfikować i testować dane oprogramowanie. Tego typu narzędzia bardzo pomagają w tworzeniu programów komputerowych, nawet są podstawą ich powstawania, bowiem bez nich trudno jest cokolwiek zaprojektować w tym temacie.

Następnie ważne są też kolejne etapy tworzenia programów

Korzystanie z narzędzi programistycznych odbywa się w kolejnych etapach tworzenia programów. Są one wykorzystywane właśnie, dokładnie wtedy, kiedy nakazuje to poszczególny i dany etap. Takich etapów jest wiele i można wśród nich wyróżnić:
– planowanie,
– tworzenie,
– kompilacja,
– konsolidacja,
– testowanie,
– optymalizacja.
Wszystkie powyższe etapy mają miejsce przy tworzeniu każdego programu. Wszystko więc zaczyna się od konkretnego zaplanowania, następnie dany plan wprowadza się w życie. W etapie kompilacji sprawdza się fragmenty programu i uruchamia się je a na etapie konsolidacji łączy się poszczególne moduły programu. Dodatkowo program należy przetestować a następnie zoptymalizować czyli poprawić jego jakość. W efekcie końcowym takich poszczególnych prac, przy pomocy określonych narzędzi powstaje program, który jest wykorzystywany przez wiele osób. Zatem wszelkiego rodzaju gry czy też programy, ułatwiające znacznie życie i prace, są tworzone w wyniku i zaangażowaniu bardzo dużej ilości pracy danych programistów.

Dokumentacja oprogramowania

Stworzenie i napisanie programu to jedno. Po tych wszystkich etapach pracy należy złożyć określoną dokumentację techniczną i dokumentację użytkownika programu. Twórcy programu muszą ją stworzyć i zapisać w niej wszystkie dane o programie. W dokumentacji użytkownika opisany jest sposób korzystania z programu, czyli jest to swoista instrukcja obsługi oprogramowania.
Dokumentacja techniczna to z kolei pełny opis oprogramowania. Zawiera informacje o: sposobach działania programu, zastosowania algorytmów, miejsc występowania poszczególnych komponentów. Instrukcja ta zawiera też wykresy, zrzuty interfejsu, diagramy przepływu.